Loại Dữ liệu cá nhân được thu thập

Nhằm phục vụ cho các mục đích xử lý Dữ liệu cá nhân được quy định trong Thông báo này và tùy thuộc vào tính chất, mức độ, loại giao dịch, Caofinejewellery có thể thu thập các Dữ liệu cá nhân cơ bản và/hoặc nhạy cảm sau của Khách hàng:

2.1 Dữ liệu cơ bản của Khách hàng như họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, địa chỉ thường trú, địa chỉ liên lạc, thông tin số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, số điện thoại, email, v.v.

2.2 Dữ liệu liên quan đến thanh toán, bao gồm thông tin về tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng,…v/v (không bao gồm số thẻ chi tiết, số CVV hoặc mã số xác thực khác có giá trị pháp lý tương đương).

2.3 Các dữ liệu theo quy định của Caofinejewellery để được tham gia và/hoặc được áp dụng chương trình khuyến mại, sự kiện của Caofinejewellery (như: thẻ học sinh, bảng điểm thi, chứng nhận tình trạng kết hôn, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, thông tin mối quan hệ gia đình…v.v) tùy theo điều kiện của từng chương trình, sự kiện.

2.4 Hình ảnh, giọng nói và các đặc điểm nhận dạng cá nhân khác của Khách hàng khi tham dự một chương trình, sự kiện của Caofinejewellery hoặc sử dụng Sản phẩm của Caofinejewellery.

2.5 Dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng của Khách hàng.

2.6 Dữ liệu về sở thích, thói quen của Khách hàng.

2.7 Dữ liệu giao dịch Khách hàng đã thực hiện với Caofinejewellery như loại, số lượng Sản phẩm; địa điểm, thời gian thực hiện giao dịch và các dữ liệu về tương tác của Khách hàng với Sản phẩm của Caofinejewellery hoặc sản phẩm của Bên thứ ba liên quan đến Sản phẩm của Caofinejewellery.

2.8 Dữ liệu được tạo lập/trích xuất từ hoặc liên quan đến hệ thống kỹ thuật (bao gồm thiết bị, hệ điều hành, phần mềm, định vị, trình duyệt, địa chỉ IP, hệ thống kỹ thuật khác) như: thông tin cài đặt ngôn ngữ, ngày và giờ kết nối với trang tin điện tử, thống kê sử dụng ứng dụng, cài đặt ứng dụng, ngày và giờ kết nối với ứng dụng; tên tài khoản; mật khẩu; chi tiết đăng nhập bảo mật; dữ liệu sử dụng; và bất kỳ thông tin nào khác được ghi tự động từ kết nối.

2.9 Dữ liệu được tạo lập/trích xuất liên quan đến các mối quan tâm đối với quảng cáo; dữ liệu cookie; dữ liệu clickstream; lịch sử duyệt web; phản ứng với tiếp thị trực tiếp; và lựa chọn không tham gia tiếp thị trực tiếp; dữ liệu, thông tin liên quan khác.

2.10 Dữ liệu khác mà Caofinejewellery thu thập sẽ tùy thuộc vào cài đặt bảo mật mà Khách hàng đã thiết lập với nhà cung cấp mạng xã hội, trên các thiết bị và ứng dụng của mình.

Các loại dữ liệu về ứng dụng và thiết bị Caofinejewellery thu thập và thời gian Caofinejewellery lưu trữ sẽ tùy thuộc một phần vào thiết bị và các chế độ cài đặt, thiết lập của Khách hàng. Ví dụ: Khách hàng có thể bật hoặc tắt vị trí của thiết bị thông qua ứng dụng cài đặt của thiết bị, v.v.

2.11 Các dữ liệu khác có liên quan đến loại giao dịch giữa Khách hàng và Caofinejewellery.

← Bài trước Bài sau →
article