CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT 2024

1/ HẠNG THẺ


2/ CÁCH TÍNH ĐIỂM

Quy định trừ điểm trong trường hợp bán trả lại trong 48h và sau 48h:

Ví dụ tham khảo: Quý khách có tổng 100 điểm

1/ Bán sản phẩm có điểm quy đổi 85 điểm

Số điểm được tính như sau: 

100 điểm - 85 điểm = 15 điểm

2/ Bán sản phẩm có điểm quy đổi 60 điểm và mua sản phẩm có điểm quy đổi 80 điểm

Số điểm được tính như sau: 

100 điểm - 60 điểm (giao dịch bán) + 80 điểm (giao dịch mua) = 120 điểm


3/ QUY ĐỔI HẠNG THẺ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG PNJ KHI MUA CAO FINE JEWELLERY


4/ ƯU ĐÃI CHIẾT KHẤU THEO HẠNG THẺ

 

 

 

 

 
page