CHÍNH SÁCH THU ĐỔI TRANG SỨC NHÓM 3

​​​​​​

 

 • Nhóm 3 (Đá rời): Kim cương rời ( thu đổi theo kết quả kiểm định)

Stt

CHỦNG LOẠI

MUA LẠI

ĐỔI SẢN PHẨM MỚI

GHI CHÚ

 1. 1.

Kim cương tròn, trắng – Clarity VVS1, VS1 (White Diamond):

 1.  

Trên 10 ly

Xin ý kiến chỉ đạo từ BGĐ - GĐ KCU

Đối với Kim cương rời trên 8.6 ly bắt đầu áp dụng từ ngày 11/06/2018.

Những viên KCR đã bán trước đó tuân thủ theo cam kết ghi trên hóa đơn.

Trên 8.6 ly đến 10.0 ly

Trong vòng 1 năm:  93%

Trên 1 năm: 90%

Trong vòng 1 năm: 93%

Trên 1 năm: 90%

Từ 6.0 ly  đến 8.6 ly

95%

98%

Từ 5.0 ly đến dưới 6.0 ly

93%

97%

Dưới 5.0 ly

93%

95%

 1. 2.

Kim cương tròn trắng – Clarity SI1 (White Diamond)

 1.  

Từ 6.0 ly trở lên

90%

95%

 

Từ 3.0 ly đến dưới 6.0 ly

85%

90%

 1. 3.

Kim cương tròn trắng dưới 2.5 ly – Mix Clarity

70%

Không đổi lại.

 1. 4.

Kim cương Fancy shape:

 

Clarity thấp hơn VS

75%

80%

 

Clarity từ VS trở lên

80%

90%

 1. 5.

Kim cương màu

(Colored Diamond)

80%

 

90%

 

 

Ghi chú:

 • KC mua – đổi phải còn nguyên hiện trạng ban đầu, không trầy xước, nứt mẻ
 • Đối với KC đầu yếu thì áp dụng tỉ lệ mua – đổi như KC có giá trị cao liền kề (Ví dụ: kim cương có kích thước 5.98 – 6.02 ly, áp dụng như 6.0 ly)
 • Đối với các hóa đơn mua trước đó mà khách hàng mua bán trao đổi thì áp dụng đúng tỷ lệ thu đổi ghi trên hóa đơn.

Chế độ thu đổi giữa các chủng loại kim cương

 • Từ chủng loại kim cương này đổi sang chủng loại kim cương khác áp dụng các qui định sau:
 • Kim cương muốn đổi phải có giá trị cao hơn kim cương đang có (nếu giá trị thấp hơn áp dụng tỷ lệ mua lại).
 • Kim cương trên hóa đơn cũ đang là chủng loại nào thì áp dụng tỷ lệ thu đổi của chủng loại đó.

Ví dụ: từ kim cương tròn trắng muốn đổi sang kim cương vàng có giá trị cao hơn sẽ được áp dụng tỷ lệ thu đổi của kim cương tròn trắng.

Chế độ thu đổi giữa số lượng kim cương

 • Kim cương được tính theo tỷ lệ đổi không hạn chế số lượng (nhiều viên có thể đổi lấy 1 viên). Tổng giá trị các viên kim cương thu đổi phải nhỏ hơn giá trị của viên kim cương mới.

Ví dụ: 05 viên 3.5 ly đổi lấy viên 5.4 ly.

Giá trị 05 viên 3.5 ly : 30.080.000 đ

Giá trị 01 viên 5.4l y : 73.700.000 đ

Tất cả 05 viên 3.5 ly đều được tính theo tỉ lệ đổi là 95%

 • Trong trường hợp tổng số kim cương muốn đổi có giá trị cao hơn kim cương mới, chỉ áp dụng tỷ lệ đổi đối với các viên có giá trị thấp hơn, phần còn lại áp dụng tỷ lệ mua lại.

Ví dụ: 05 viên 3.5 ly đổi lấy viên 4.5 ly.

Giá trị 05 viên 3.5 ly: 30.080.000 đ   

Giá trị 01 viên 4.5 ly: 24.200.000 đ

Tách nhỏ số lượng kim cương muốn đổi để giá trị phải thấp hơn kim cương 4.5 ly:

  1. 03 viên 3.5 ly:  thu lại 95%
  2. 02 viên 3.5 ly thu lại 93%
page