CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH VÀ THU ĐỔI

 

Nguyên tắc áp dụng chính sách thu đổi

 1. Tỷ lệ mua và tỷ lệ đổi được áp dụng trên giá trị Hóa đơn.
 2. Các chủng loại hàng được/ không áp dụng đổi:
 • a. Các chủng loại hàng được áp dụng đổi:
 • Trang sức nhóm 1 cùng chủng loại hoặc khác chủng loại, cùng tuổi vàng hoặc khác tuổi vàng với nhau
 • Trang sức nhóm 2 chỉ áp dụng đổi trong trang sức nhóm 2
 • Nhóm 3, chỉ áp dụng cho kim cương rời với nhau và kim cương rời sang nhóm 1.
 • b. Các chủng loại hàng không áp dụng đổi (tỷ lệ mua):
 • Trang sức nhóm 1 sang nhóm 2 và 3, chỉ áp dụng tỷ lệ mua vào.
 • Trang sức nhóm 2 sang nhóm 1 và 3, chỉ áp dụng tỷ lệ mua vào.
 • Nhóm 3 sang nhóm 2, chỉ áp dụng tỷ lệ mua vào.
Định nghĩa từng nhóm hàng hóa.  
 • Nhóm 1 (Hàng món): NTKC, NTĐM, Vỏ nữ trang, trang sức gắn cz, ecz, nhẫn cưới PNJ, trang sức trơn, nhẫn cưới trơn, sản xuất và ngoại nhập, trang sức ý, dây ý ngoại nhập 
 • Nhóm 2 (Hàng món): Trang sức 24k, 22k
 • Nhóm 3 (Đá rời): Kim cương rời
CHÍNH SÁCH THU ĐỔI CHI TIẾT:
I. ĐỐI VỚI SẢN PHẨM NỮ TRANG
 
1. Đối với sản phẩm nữ trang các loại, không bao gồm ngọc trai
Stt
CHỦNG LOẠI
TỶ LỆ MUA LẠI
TỶ LỆ ĐỔI
GHI CHÚ

 

 

 

1

 

Hàng Ý các loại nhập ngoại

Trang sức trơn không gắn đá các loại( bao gồm nhẫn cưới trơn, nữ trang trơn, dây ý …)

50%

60%

1.Đối với những sản phẩm đã bán trước đây có ghi thu đổi mua lại theo trọng lượng vàng thì cửa hàng thực hiện áp dụng thu đổi theo theo chính sách thu đổi mới là %.

  1. Trường hợp Khách đổi SP khác (Kiểm tra trọng lượng và trị giá hóa đơn): CH/CN thực hiện mua theo tỷ lệ đổi theo chính sách mới là %.
  2. Trường hợp Khách bán: (Kiểm tra trọng lượng và trị giá hóa đơn): CH/CN thực hiện mua theo tỷ lệ mua lại theo chính sách mới là %
 
2
Mề đay kiếng ngoại nhập (không trầy nứt, bể)
(Nhóm 1)
60%
Không đổi
Không nhận bảo hành, chỉ mua lại (bao gồm sản phẩm đã mua trước đây).
 
 
3
 
 
Vỏ trang sức các loại (Nhóm 1)
70%
 
80%
 
3.Đối với những sản phẩm đã bán trước đây cửa hàng thực hiện thu đổi theo đúng cam kết trên hóa đơn.
3.1 Trường hợp Khách đổi SP khác (Kiểm tra trọng lượng, thông tin sản phẩm và trị giá hóa đơn): CH/CN thực hiện mua theo tỷ lệ đổi đã ghi trên hóa đơn.
3.2 Trường hợp Khách bán: (Kiểm tra trọng lượng, thông tin sản phẩm và trị giá hóa đơn): CH/CN thực hiện mua theo tỷ lệ mua lại ghi trên hóa đơn.
4
Nữ trang đá màu  các loại. Nữ trang cz,ecz   (Nhóm 1)
70%
80%
 
 
5
 
Nữ trang kim cương Fancy/ Nữ trang kim cương màu các loại.
75%
85%
5.Đối với những sản phẩm đã bán trước đây cửa hàng thực hiện thu đổi theo đúng cam kết trên hóa đơn.
5.1 Trường hợp Khách đổi SP khác (Kiểm tra trọng lượng, thông tin sản phẩm và trị giá hóa đơn): CH/CN thực hiện mua theo tỷ lệ đổi đã ghi trên hóa đơn.
5.2 Trường hợp Khách bán: (Kiểm tra trọng lượng, thông tin sản phẩm và trị giá hóa đơn): CH/CN thực hiện mua theo tỷ lệ mua lại ghi trên hóa đơn.
 
6
 
Trang sức kim cương trắng VS, VVS dưới 5.4 ly, và nữ trang kim cương SI  các size, trang sức “ Look like big “ (Nhóm 1).
75%
85%
Không giới hạn thời gian mua trước đây
Trường hợp khách đổi sang vỏ rời và kim cương rời thì tỷ lệ thu đổi chia thành 2 trường hợp như sau:
  1. Nếu tổng giá trị 2 món mới lớn hơn hoặc bằng món cũ thì áp dụng tỷ lệ đổi món cũ là 85% giá trị hóa đơn
  2. Nếu tổng giá trị 2 món mới thấp hơn món cũ thì áp dụng tỷ lệ mua lại món cũ là 75% giá trị hóa đơn
 
7
 
Trang sức kim cương trắng, VS, VVS từ 5.4 ly trở lên ( Nhóm 1 )
 
Tách giá trị bán đá tại thời điểm, giá trị còn lại tính vô vỏ à áp dụng mua theo tỷ lệ vỏ và đá.
Tách giá trị bán đá tại thời điểm, giá trị còn lại tính vô vỏ à áp dụng đổi theo tỷ lệ vỏ và đá.
Lưu ý: Đối với sản phẩm chỉ có 1 mã gốc (hàng vỏ trước đây đã gắn hột nhưng chưa chuyển mã, vẫn còn mã vỏ): khi khách bán lại, CH được áp dụng đổi sang nhóm kim cương rời và vỏ căn cứ theo trị giá đã tách sau hóa đơn.

Ghi chú:

 • Các trường hợp cắt ni (các nhóm hàng thuộc mục 3,4,5,6,7) mà phần cắt có đá thì tư vấn khách đặt lại sản phẩm (việc cắt ni chuyển P.CU làm giá lại hay đặt mới là giải quyết nội bộ), không cắt ni và làm giá tại cửa hàng.
 • Đối với sản phẩm đã xuất bán phần cắt liên quan đến đá và có ảnh hưởng về giá sản phẩm thì cửa hàng không nhận bảo hành.
 • Đối với Platinum hoặc sản phẩm vừa Vàng vừa Platinum  thì dòng hàng thuộc chủng loại nào thì áp dụng theo chủng loại đó. Ví dụ Vỏ platium áp dụng theo chủng loại vỏ; nhẫn cưới áp dụng theo tỷ lệ nhẫn cưới.
 
2. Đối với sản phẩm nữ trang ngọc trai

Stt

CHỦNG LOẠI

MUA LẠI

ĐỔI SẢN PHẨM MỚI

GHI CHÚ

1

Nữ trang gắn ngọc trai nước ngọt – Fresh water Pearl

50%

 

60%

1 .Đối với những sản phẩm đã bán trước đây cửa hàng thực hiện thu đổi theo đúng cam kết trên hóa đơn.

1.1 Trường hợp Khách đổi SP khác (Kiểm tra trọng lượng, thông tin sản phẩm và trị giá hóa đơn): CH/CN thực hiện mua theo tỷ lệ đổi đã ghi trên hóa đơn.

1.2 Trường hợp Khách bán: (Kiểm tra trọng lượng, thông tin sản phẩm và trị giá hóa đơn): CH/CN thực hiện mua theo tỷ lệ mua lại ghi trên hóa đơn.

 

2

Nữ trang ngọc trai nước mặn – AKOYA- SOUTH SEA – TAHITI

(Chuỗi Pearl có họa tiết gắn đá ECZ, gắn vàng)

3

Chuỗi Pearl gắn khóa vàng

  4

Chuỗi – lắc ngọc trai nước ngọt – Fresh water Pearl

Không mua lại

Không đổi

 

  5

Chuỗi ngọc trai Akoya – South Sea - Tahiti

Dưới 20.000.000đ/ sp: Không mua lại

Từ 20.000.000đ/ sp trở lên: mua lại 50%

 • Trong trường hợp mất hóa đơn, không trích lục được thì không giải quyết mua lại.

 

 
II. ĐỐI VỚI KIM CƯƠNG RỜI

Stt

CHỦNG LOẠI

MUA LẠI

ĐỔI SẢN PHẨM MỚI

GHI CHÚ

1

Kim cương tròn, trắng – Clarity VVS1, VS1 (White Diamond):

1.1

Trên 10 ly

Xin ý kiến chỉ đạo từ BGĐ - GĐ KCU

Đối với Kim cương rời trên 8.6 ly bắt đầu áp dụng từ ngày 11/06/2018.

Những viên KCR đã bán trước đó tuân thủ theo cam kết ghi trên hóa đơn.

Trên 8.6 ly đến 10.0 ly

Trong vòng 1 năm:  93%

Trên 1 năm: 90%

Trong vòng 1 năm: 93%

Trên 1 năm: 90%

Từ 6.0 ly  đến 8.6 ly

95%

98%

Từ 5.0 ly đến dưới 6.0 ly

93%

97%

Dưới 5.0 ly

93%

95%

2.

Kim cương tròn trắng – Clarity SI1 (White Diamond)

2.1

Từ 6.0 ly trở lên

90%

95%

 

Từ 3.0 ly đến dưới 6.0 ly

85%

90%

3.

Kim cương tròn trắng dưới 2.5 ly – Mix Clarity

70%

Không đổi lại.

4.

Kim cương Fancy shape:

 

Clarity thấp hơn VS

75%

80%

 

Clarity từ VS trở lên

80%

90%

5.

Kim cương màu

(Colored Diamond)

80%

 

90%

 

 

Ghi chú:

 • KC mua – đổi phải còn nguyên hiện trạng ban đầu, không trầy xước, nứt mẻ
 • Đối với KC đầu yếu thì áp dụng tỉ lệ mua – đổi như KC có giá trị cao liền kề (Ví dụ: kim cương có kích thước 5.98 – 6.02 ly, áp dụng như 6.0 ly)
 • Đối với các hóa đơn mua trước đó mà khách hàng mua bán trao đổi thì áp dụng đúng tỷ lệ thu đổi ghi trên hóa đơn.

Chế độ thu đổi giữa các chủng loại kim cương

 1. Từ chủng loại kim cương này đổi sang chủng loại kim cương khác áp dụng các qui định sau:
 • Kim cương muốn đổi phải có giá trị cao hơn kim cương đang có (nếu giá trị thấp hơn áp dụng tỷ lệ mua lại).
 • Kim cương trên hóa đơn cũ đang là chủng loại nào thì áp dụng tỷ lệ thu đổi của chủng loại đó.

Ví dụ: từ kim cương tròn trắng muốn đổi sang kim cương vàng có giá trị cao hơn sẽ được áp dụng tỷ lệ thu đổi của kim cương tròn trắng.

Chế độ thu đổi giữa số lượng kim cương

 • Kim cương được tính theo tỷ lệ đổi không hạn chế số lượng (nhiều viên có thể đổi lấy 1 viên). Tổng giá trị các viên kim cương thu đổi phải nhỏ hơn giá trị của viên kim cương mới.

Ví dụ: 05 viên 3.5 ly đổi lấy viên 5.4 ly.

Giá trị 05 viên 3.5 ly : 30.080.000 đ

Giá trị 01 viên 5.4l y : 73.700.000 đ

Tất cả 05 viên 3.5 ly đều được tính theo tỉ lệ đổi là 95%

 • Trong trường hợp tổng số kim cương muốn đổi có giá trị cao hơn kim cương mới, chỉ áp dụng tỷ lệ đổi đối với các viên có giá trị thấp hơn, phần còn lại áp dụng tỷ lệ mua lại.

Ví dụ: 05 viên 3.5 ly đổi lấy viên 4.5 ly.

Giá trị 05 viên 3.5 ly: 30.080.000 đ   

Giá trị 01 viên 4.5 ly: 24.200.000 đ

Tách nhỏ số lượng kim cương muốn đổi để giá trị phải thấp hơn kim cương 4.5 ly:

  1. 03 viên 3.5 ly:  thu lại 95%
  2. 02 viên 3.5 ly thu lại 93%
Ghi chú:
 • Sản phẩm đổi phải còn nguyên vẹn, hoặc sản phẩm hư hỏng đã được bảo hành sửa chữa, giá trị món mới phải lớn hơn hoặc bằng giá trị món cũ thuộc nhóm hàng được đổi, trong trường hợp
 • Không có hóa đơn gốc vẫn đổi trong trường hợp trích lục hóa đơn.
 • Còn hóa đơn gốc và Giấy kiểm định của Đá (nếu có) do CAF phát hành.
Lưu ý: Trường hợp đổi hàng trong vòng 02 ngày (48h):

a. Sản phẩm phải còn nguyên vẹn;  không phân biệt cùng hay khác nhóm hàng, không được phép đổi sang vàng miếng, nhẫn khoen, sản phẩm tài lộc .

b. Đối với vỏ, sau khi đã vô hột thì KH sẽ chịu chi phí trồng chấu (theo Quy định hậu mãi bảo hành của PNJ) (sản phẩm không bị hư hỏng theo mục 6.3.4.)

 • KH mua món mới có giá trị cao hoặc bằng món cũ: CH/ CN mua lại 100% giá trị ban đầu.
 • KH mua món mới có giá trị thấp hơn món cũ: CH/ CN mua lại 90 % giá trị ban đầu.
 • Đối với nữ trang tính công: Giá trị trả lại 70% trị giá tiền công (KH mất 30% tiền công), giá trị vàng mua lại theo trọng lượng và giá vàng bán ra niêm yết tại thời điểm
 • Không chấp nhận trả hàng, CH/ CN phải mua lại theo qui định của từng nhóm hàng.
 • Mỗi sản phẩm chỉ được phép đổi 01 lần, khi thực hiện đổi hàng cho KH thì TVV phải ghi chú và ký xác nhận trên hóa đơn mới.
 • Đối với hàng kim cương rời không được áp dụng đổi trả trong vòng 2 ngày.
Love,
CAO Fine Jewellery.
 
page