CHÍNH SÁCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Cảm ơn bạn đã truy cập vào trang website được vận hành bởi Caofinejewellery. Caofinejewellery gửi đến Quý khách hàng thông báo xử lý thông tin dữ liệu cá nhân cùng những điều khoản và điều kiện về xử lý dữ liệu cá nhân theo Nghị định số 13/2023NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân. 
Trong quá trình cung cấp dịch vụ, Caofinejewellery tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư theo quy định của pháp luật Việt Nam. Để đảm bảo tính bảo mật của thông tin khách hàng, Caofinejewellery thực hiện các nguyên tắc sau:
Cách thức thu thập Dữ liệu cá nhân

Caofinejewellery có thể thực hiện thu thập Dữ liệu cá nhân của Khách hàng theo một hoặc tất cả các phương thức sau:

1.1 Trực tiếp từ Khách hàng và/hoặc các ứng dụng tự động như:

Thông qua các giao dịch được thiết lập giữa Khách hàng và Caofinejewellery.
Khi Khách hàng tìm kiếm, đăng ký, đăng nhập, tạo, quản lý tài khoản, truy cập, giao dịch, tương tác thông qua kênh tương tác khả dụng của Caofinejewellery (như website, facebook, zalo, ứng dụng…) hoặc Bên thứ ba có liên quan đến Sản phẩm của Caofinejewellery.
Khi Khách hàng truy cập bất kỳ trang tin điện tử nào của Caofinejewellery hoặc sử dụng bất kỳ tính năng, tài nguyên nào có sẵn trên hoặc thông qua trang tin điện tử.
Khi Khách hàng tải xuống hoặc sử dụng ứng dụng của Caofinejewellery dành cho thiết bị di động.
Từ các trao đổi, liên lạc giữa Caofinejewellery và Khách hàng (gặp trực tiếp, qua thư, điện thoại, trực tuyến, liên lạc điện tử hoặc bất kỳ phương tiện nào khác) bao gồm cả các cuộc khảo sát, chương trình, sự kiện, hoạt động mà Khách hàng tham gia.
Từ các tương tác hoặc các công nghệ thu thập dữ liệu tự động: Caofinejewellery có thể thu thập thông tin bao gồm địa chỉ IP, URL giới thiệu, hệ điều hành, trình duyệt tin điện tử và bất kỳ thông tin nào khác được ghi tự động từ kết nối:
Cookie, flash cookie, thẻ pixel, tin điện tử beacons, hoặc các công nghệ theo dõi khác.
Bất kỳ công nghệ nào có khả năng theo dõi hoạt động cá nhân trên các thiết bị hoặc trang tin điện tử.
Thông tin vị trí hoặc siêu dữ liệu khác được cung cấp bởi một thiết bị.
Các phương tiện khác: Caofinejewellery có thể thu thập Dữ liệu cá nhân khi Khách hàng tương tác với Caofinejewellery thông qua bất kỳ phương tiện nào khác.
1.2 Từ Bên thứ ba, nền tảng mạng xã hội và các nguồn khác:

Từ các nhà cung cấp, bên cung cấp dịch vụ, đối tác hoặc các bên có liên quan đến Caofinejewellery và/hoặc Khách hàng.
Từ Bên thứ ba là đại diện hợp pháp của Khách hàng liên quan đến cung cấp, xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
Từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền; ngân hàng, các tổ chức tín dụng.
Từ bất kỳ nguồn thông tin công cộng, công khai có sẵn hoặc từ các nền tảng mạng xã hội (google, facebook, zalo…) mà Khách hàng đã đăng tải, cập nhật.
Khi Caofinejewellery thu thập Dữ liệu cá nhân của Bên thứ ba và các nguồn khác, Caofinejewellery đảm bảo rằng dữ liệu đó được chuyển cho Caofinejewellery một cách phù hợp và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật hiện hành.

Loại Dữ liệu cá nhân được thu thập

Nhằm phục vụ cho các mục đích xử lý Dữ liệu cá nhân được quy định trong Thông báo này và tùy thuộc vào tính chất, mức độ, loại giao dịch, Caofinejewellery có thể thu thập các Dữ liệu cá nhân cơ bản và/hoặc nhạy cảm sau của Khách hàng:

2.1 Dữ liệu cơ bản của Khách hàng như họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, địa chỉ thường trú, địa chỉ liên lạc, thông tin số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, số điện thoại, email, v.v.

2.2 Dữ liệu liên quan đến thanh toán, bao gồm thông tin về tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng,…v/v (không bao gồm số thẻ chi tiết, số CVV hoặc mã số xác thực khác có giá trị pháp lý tương đương).

2.3 Các dữ liệu theo quy định của Caofinejewellery để được tham gia và/hoặc được áp dụng chương trình khuyến mại, sự kiện của Caofinejewellery (như: thẻ học sinh, bảng điểm thi, chứng nhận tình trạng kết hôn, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, thông tin mối quan hệ gia đình…v.v) tùy theo điều kiện của từng chương trình, sự kiện.

2.4 Hình ảnh, giọng nói và các đặc điểm nhận dạng cá nhân khác của Khách hàng khi tham dự một chương trình, sự kiện của Caofinejewellery hoặc sử dụng Sản phẩm của Caofinejewellery.

2.5 Dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng của Khách hàng.

2.6 Dữ liệu về sở thích, thói quen của Khách hàng.

2.7 Dữ liệu giao dịch Khách hàng đã thực hiện với Caofinejewellery như loại, số lượng Sản phẩm; địa điểm, thời gian thực hiện giao dịch và các dữ liệu về tương tác của Khách hàng với Sản phẩm của Caofinejewellery hoặc sản phẩm của Bên thứ ba liên quan đến Sản phẩm của Caofinejewellery.

2.8 Dữ liệu được tạo lập/trích xuất từ hoặc liên quan đến hệ thống kỹ thuật (bao gồm thiết bị, hệ điều hành, phần mềm, định vị, trình duyệt, địa chỉ IP, hệ thống kỹ thuật khác) như: thông tin cài đặt ngôn ngữ, ngày và giờ kết nối với trang tin điện tử, thống kê sử dụng ứng dụng, cài đặt ứng dụng, ngày và giờ kết nối với ứng dụng; tên tài khoản; mật khẩu; chi tiết đăng nhập bảo mật; dữ liệu sử dụng; và bất kỳ thông tin nào khác được ghi tự động từ kết nối.

2.9 Dữ liệu được tạo lập/trích xuất liên quan đến các mối quan tâm đối với quảng cáo; dữ liệu cookie; dữ liệu clickstream; lịch sử duyệt web; phản ứng với tiếp thị trực tiếp; và lựa chọn không tham gia tiếp thị trực tiếp; dữ liệu, thông tin liên quan khác.

2.10 Dữ liệu khác mà Caofinejewellery thu thập sẽ tùy thuộc vào cài đặt bảo mật mà Khách hàng đã thiết lập với nhà cung cấp mạng xã hội, trên các thiết bị và ứng dụng của mình.

Các loại dữ liệu về ứng dụng và thiết bị Caofinejewellery thu thập và thời gian Caofinejewellery lưu trữ sẽ tùy thuộc một phần vào thiết bị và các chế độ cài đặt, thiết lập của Khách hàng. Ví dụ: Khách hàng có thể bật hoặc tắt vị trí của thiết bị thông qua ứng dụng cài đặt của thiết bị, v.v.

2.11 Các dữ liệu khác có liên quan đến loại giao dịch giữa Khách hàng và Caofinejewellery.

Giải thích từ ngữ

Trong Thông báo này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

3.1 Caofinejewellery là Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.

3.2 Sản phẩm là tất cả các sản phẩm, dịch vụ mà Caofinejewellery thực hiện, cung cấp thuộc phạm vi ngành, nghề kinh doanh của Caofinejewellery.

3.3 Khách hàng là các tổ chức, cá nhân, đồng thời là chủ thể dữ liệu; bao gồm nhưng không giới hạn, các tổ chức và cá nhân có tương tác, giao dịch, truy cập, cung cấp, sử dụng Sản phẩm của Caofinejewellery (kể cả hình thức giao dịch trực tiếp tại Caofinejewellery, không gian mạng và/hoặc các hình thức khác); các tổ chức, cá nhân tham gia các chương trình, sự kiện của Caofinejewellery.

3.4 Dữ liệu cá nhân là thông tin, dữ liệu của Khách hàng dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể; bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin, dữ liệu liên quan đến họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, thông tin chứng minh nhân dân/căn cước công dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, tình trạng hôn nhân, thông tin giao dịch, lịch sử truy cập. Ngoài ra, một số thông tin, dữ liệu về bản chất mang tính nhạy cảm như chủng tộc, sức khỏe, niềm tin tôn giáo, quan điểm chính trị, dữ liệu sinh trắc học, vị trí của Khách hàng và các thông tin khác có thể được Caofinejewellery thu thập, xử lý khi cần thiết.

3.5 Xử lý Dữ liệu cá nhân là việc Caofinejewellery thực hiện một hoặc nhiều hoạt động tác động tới Dữ liệu cá nhân của Khách hàng, bao gồm những không giới hạn các hoạt động như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy Dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

3.6 Bên thứ ba là tổ chức, cá nhân không phải là Caofinejewellery và Khách hàng.

blog.chinhsach